Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen

Deze signaalrapportage verkent 4 problemen. Dit zijn het afvullen boorgaten, gebruik milieugevaarlijke stoffen, werkzaamheden op verontreinigde locaties en risico’s en belemmeringen in toezicht en handhaving. Daarnaast beschrijft deze signaalrapportage de risico’s die daarbij kunnen optreden. Op basis hiervan doet de ILT een aantal aanbevelingen.