Signaalrapportage drones

In deze rapportage signaleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat het risico op een botsing tussen recreatief gebruikte drones en de bemande luchtvaart toeneemt. Dit blijkt uit meldingen die het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL, zie Begrippenkader) ontvangt.