Eindrapport inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Thematisch onderzoek naar de werking van het VTH-stelsel milieu. Dit onderzoeksrapport bevat de resultaten over de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).