Handhavingsrapportage Schiphol 2022

De ILT houdt toezicht op de naleving van de normen en regels voor milieu en externe veiligheid voor de luchthaven Schiphol. Deze handhavingsrapportage toont de resultaten van het toezicht over het gehele gebruiksjaar 2022 (1 november 2021 t/m 31 oktober 2022).