ILT-brede risicoanalyse 2021

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Deze ILT-brede risicoanalyse (IBRA) schat de kans en de grootte van de maatschappelijke schade op alle toezichtsterreinen van de ILT. Zo bepaalt de ILT waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn. Voor de ILT is de IBRA belangrijke informatie bij het maken van de keuzes op welke taken zij zich meer inzet.