Toegankelijkheidsonderzoeken meerjarenplan en jaarverslag ILT

Stichting Accessibility heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het meerjarenplan en het jaarverslag van de ILT. Deze onderzoeken laten zien in hoeverre deze online magazines op dit moment voldoen aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).