Een groot wit vliegtuig vliegt door de lucht.  Achter het toestel zie je witte vliegtuigstrepen tegen een helder blauwe lucht.

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018

Rapportage van de ILT over nachtvluchten en geluidbelasting van luchthaven Rotterdam The Hague in 2018.
 
Alle luchthavens in Nederland, waaronder Rotterdam The Hague Airport, moeten zich aan bepaalde regels houden. Onderdeel daarvan zijn de milieuregels en de normen voor de geluidsbelasting die gelden in de omgeving van het vliegveld. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Een gebruiksjaar loopt steeds van 1 november tot en met 31 oktober.