WNT-analyse 2018

Deze notitie geeft informatie over de bezoldiging en beëindigingsuitkeringen aan zowel leidinggevende topfunctionarissen (bestuurders) als toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Commissarissen) in 2018. De informatie is gebaseerd op gegevens die de corporaties digitaal aanleverden aan de Autoriteit woningcorporaties. Deze rapportage bevat niet de toezichtbevindingen over de Wet Normering Topinkomens (WNT) in 2018 bij corporaties. Deze zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld. Eind 2019 worden de vastgestelde toezichtbevindingen gerapporteerd in de WNT-jaarrapportage die de minister van BZK aan de Tweede Kamer stuurt.