Een trein rijdt over de spoorbrug over de rivier Beneden Merwede. Op de achtergrond is het bedrijf GenX Chemours zichtbaar.

Vervolgonderzoek afvalstromen Chemours

Dit rapport bevat de resultaten van het vervolgonderzoek naar GenX in de afvalketen. De rol van de ILT in dit onderzoek is mede gebaseerd op de wettelijke toezichtsbevoegdheid van de ILT op grensoverschrijdend afvaltransport. Daarnaast heeft de ILT vervolg gegeven aan het signaal dat er sprake was van mogelijke onbeheerste verspreiding van GenX in de leefomgeving.