Toezicht recyclenorm Besluit Beheer Autowrakken

Recyclenorm over rapportagejaren 2015-2017.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met toezicht op de naleving van de eisen die het BBA stelt aan producenten en heeft onderzocht of de norm voor product- en materiaalhergebruik is gerealiseerd. Voor het beheer van het inname- en verwerkingssysteem in Nederland is Auto Recycling BV (ARN) opgericht.
ARN brengt jaarlijks de verplichte rapportage uit namens de bij haar aangesloten producenten en importeurs.In dit onderzoek is de ILT uitgegaan van de ARN-rapportage, omdat ARN het enige collectief is in Nederland.