Staat van Schiphol 2018

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde in 2017 een rapport over de veiligheid op Schiphol. Dat onderzoek maakte duidelijk dat er behoefte is aan meer informatie over hoe het is gesteld met de veiligheid van de luchthaven.

De ILT ziet het als haar taak om dat inzicht te bieden en brengt daarom de Staat van Schiphol uit. Daarbij beperken we ons niet tot veiligheid alleen, we gaan ook in op duurzaamheid. We geven feitelijke informatie rond de thema’s ‘veilig vliegen’, ‘veilig en gezond leven’ en ‘veilig en gezond werken’. We doen dat op basis van wat we zelf zien vanuit onze toezichthoudende rol. En we vullen dat aan met informatie van andere organisaties.