Thema-inspectie veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

In deze factsheet geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de resultaten weer van een onderzoek dat zij deed onder erkende bedrijven die veldwerk uitvoeren voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek. De ILT heeft in deze inspectie beoordeeld of bedrijven werken volgens de geldende wet- en regelgeving (BRL 2000, protocol 2003) . Met name is beoordeeld of bedrijven de administratie van het veldwerk op orde hebben.