Toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016

Jaarrapport over de resultaten van de handhaving van REACH en CLP.