Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2022

De ILT houdt toezicht op de geluidbelasting van het vliegverkeer en de regels voor het gebruik van luchthavens. In deze handhavingsrapportage staan de resultaten van dit toezicht op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het rapport gaat over gebruiksjaar 2022 (1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022).