Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2022

De ILT houdt toezicht op de geluidbelasting van het vliegverkeer en de regels voor het gebruik van luchthavens. In deze handhavingsrapportage staan de resultaten van dit toezicht op Maastricht Aachen Airport (MAA). Het rapport gaat over gebruiksjaar 2022 (1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022).