Leidraad economische parameters dPi 2022

Deze publicatie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters. Woningcorporaties kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen van de begroting en de dPi2022 (die gebaseerd is op de vastgestelde begroting) met de prognose voor de jaren 2023-2027.