Informatieblad procedure bij betwiste gevallen

Heeft u een medische keuring gehad? En bent u het niet eens met de negatieve uitslag van de keuring? Dan kunt u tegen deze beslissing van uw keuringsarts ingaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit heet betwisten1. Dit is mogelijk als de keuringsarts u als ongeschikt beoordeelt op basis van een beperking. Het gaat hierbij om de certificaten klasse 1, klasse 2, LAPL en klasse 3.

Procedure betwiste gevallen

 De 2e beoordelingsprocedure gebaseerd op ARA.MED.325 van Verordening (EU) 1178/2011.