Staat van Schiphol 2021

Op deze pagina kunt u een pdf-versie downloaden van de Staat van Schiphol 2021. Deze PDF-versie is niet digitaal toegankelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat u niet op grafieken kunt klikken en de onderliggende data kunt bekijken. Wilt u dat wel? Dan verwijzen wij u graag naar het digitaal toegankelijke brondocument op: ww.ilent.nl/staatvanschiphol2021