Kerngegevens erkende keuringsinstituten Spoorwegwet

Kerngegevens van erkende keuringsinstituten (zoals geldigheidsduur van de erkenning, adressen van keuringslocaties) zoals bedoelt in artikel 4 van de beleidsregel keuringsinstituten Spoorwegwet.  

Erkenning voor keuringen van:

Medische en psychologische geschiktheid

Medische geschiktheid

Psychologische geschiktheid