Vrijstellingen van code 95-verplichtingen

1) Deze richtlijn is niet van toepassing op bestuurders van

2. Deze richtlijn is niet van toepassing wanneer is voldaan aan

3) Deze richtlijn is niet van toepassing op bestuurders van voertuigen die