Bijlage VII document

Bijlage VII-document is het document dat bij het afvaltransport aanwezig moet zijn als het gaat om overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst voor nuttige toepassing of afvalstoffen bestemd voor laboratoriumanalyse van ten hoogste 25 kg.