Informatieblad TRI(H) privileges

Het behalen en de brevetnotatie van de privileges van een Type Rating Instructor (TRI) voor de categorie Helicopter zijn gewijzigd vanwege een aanpassing in EU-verordening 2019/1747. Deze pagina licht de wijziging toe voor TRI(H), ATO's en AOC-houders.

Er is een wijziging doorgevoerd voor (het behalen en de brevetnotatie van) de privileges van een Type Rating Instructor (TRI) voor de categorie Helicopter (H), in het vervolg TRI(H). Dit komt door een wijziging in EU Verordening 2019/1747. Deze pagina geeft een toelichting op de volgende onderdelen:

  • TRI(H) privileges en brevetnotatie.
  • Informatie voor houders van een TRI(H) certificaat.
  • Informatie voor ATO’s en AOC-houders.

TRI(H) privileges en brevetnotatie

Een TRI(H) is bevoegd tot het geven van instructie voor de privileges zoals beschreven in FCL.905.TRI, zie bijlage I. Een TRI(H) bevoegdheid wordt beperkt tot het uitvoeren van de bevoegdheid op een Flight Simulation Training Device (FSTD) wanneer de genoten opleiding is beperkt tot FSTD. In dit geval is sprake van een beperkte TRI(H) bevoegdheid (TRI/r). De bevoegdheid kan worden uitgebreid naar onbeperkte bevoegdheden op de helikopter. Bij types waarvoor geen FSTD beschikbaar of toegankelijk is kan direct voor onbeperkte bevoegdheden op de helikopter worden getraind.

In geval van onbeperkte bevoegdheden op de helikopter is de TRI(H) ook bevoegd tot het geven van de '90 of 120 dagen instructie' op hetzelfde type. Hiermee wordt de instructie bedoeld in FCL.060 (c)(2): “If the pilot does not comply with the requirement in point FCL.060(c)(1), he or she shall complete a training flight with an instructor qualified in accordance with Part-FCL Subpart J to instruct for that aircraft type. The training flight shall be performed in the aircraft or an FFS of the aircraft type to be used, and shall include at least the requirements described in FCL.060 (b)(1) and (2) before he or she can exercise his/her privileges.”

Hieronder een overzicht van de TRI(H)-privileges en de bijbehorende brevetnotatie.

Privilege Brevetnotatie - in de kolom 'remarks and restrictions', achter de betreffende TRI(H) bevoegdheid

TRI is alleen bevoegd om training in een FSTD te verzorgen op type.

TRI/r
TRI is bevoegd om training in een FSTD en op de helikopter te verzorgen op type. Er wordt geen restrictie op het brevetdocument vermeld. Alleen de term 'TRI(helikoptertype)' wordt vermeld onder 'instructors' in de kolom 'Class/Type/IR'.
TRI is bevoegd tot het opleiden van (en het verzorgen van instructie aan) TRI’s en Synthetic Flight Instructor’s (SFI) op type. TRI/SFI, in aanvulling op één van de bovenvermelde notaties.

Zie bijlage II voor een illustratie van een notatie op het brevet. De opzet van het brevet zoals uitgegeven door Nederland is hierbij als uitgangspunt genomen.

Informatie voor houders van een TRI(H)-certificaat

Op brevetten uitgegeven tot 1 november 2020 zijn de privileges zoals verwoord in paragraaf 1 niet op het brevet opgenomen.

Voor nieuwe TRI(H)-bevoegdheden wordt per 1 november 2020 gehandeld in overeenstemming met de huidige EU-voorschriften. Dat betekent dat de brevetnotatie plaatsvindt in overeenstemming met paragraaf 1.

Bij TRI(H)’s die voor 1 november 2020 al bevoegd waren tot het geven van instructie voor het opleiden van TRI’s, maar waar dit nog niet op het brevet staat vermeld, worden 'grandfather rights' toegekend. Kan de kandidaat aannemelijk maken, of aantonen, dat hij of zij bevoegd is tot het opleiden van TRI’s op type? Dan wordt dit bij de TRI(H)-privileges opgenomen. Dit moet per type plaatsvinden, waarvoor de kandidaat een TRI(H)-bevoegdheid heeft. De kandidaat moet dit bij de examinator (TRE(H)) aantonen tijdens de eerstvolgende verlenging of hernieuwde afgifte van de TRI(H)-bevoegdheid. De examinator vermeld hierbij de 'grandfather rights' op het report form . Of op het aanvraagformulier 'Aanvraag afgifte/verlenging/hernieuwde afgifte instructeurscertificaat'. Bij de eerstvolgende uitbreiding of vernieuwing van het brevet vermeldt KIWA de toegekende 'grandfather rights' op het brevet.

Zie bijlage II voor de brevetnotaties.

Informatie voor ATO’s en AOC-houders

Een opleiding voor het verkrijgen of uitbreiden van een TRI(H)-bevoegdheid moet worden gevolgd aan een daartoe gecertificeerde ATO.

Om in aanmerking te komen voor de bevoegdheid om andere TRI’s te mogen opleiden, moet de kandidaat tenminste 50 uur ervaring als TRI(H) hebben opgedaan. Heeft de kandidaat daarnaast naar tevredenheid van de Head of Training (HT) van de ATO het praktijkgedeelte van een TRI(H)-opleiding verzorgd? Dan kan de betreffende bevoegdheid worden verstrekt. Dit gebeurt op voordracht van de HT. De betreffende ATO moet zijn gecertificeerd om de TRI(H)-opleiding op het betreffende type te verstrekken.

Bijlagen