Informatieblad invulling artikelen BFCL

Op 8 april 2020 is EU Verordening 2020/357 (Part-BFCL) van kracht geworden. Dit informatieblad verduidelijkt hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) invulling geeft aan deze artikelen in Part-BFCL.