ILT-brede risicoanalyse 2020

De ILT voert binnen haar toezichttaken jaarlijks een risicoanalyse uit. Zo bepaalt zij waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn. Deze ILT-brede risicoanalyse (IBRA) geeft in euro’s de schade weer van de maatschappelijke risico’s waarbij de ILT een taak heeft. Door deze taakgebonden risico’s in euro’s uit te drukken, kan de ILT deze risico’s onderling vergelijken. Voor de ILT is de IBRA daarmee een belangrijk onderdeel bij de keuzes waar zij haar capaciteit inzet.