Infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat ProRail onvoldoende beeld heeft van de fysieke staat van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek. Het risicomanagement is onvoldoende en ProRail lijkt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de railinfra door te schuiven naar 2 aannemers. De beheersing van de veilige berijdbaarheid laat te wensen over. Een onvolledige informatieoverdracht aan de aannemer leidt ertoe dat deze haar taak niet goed kon uitvoeren. Deze factsheet is een bundeling van de recente bevindingen en conclusies van de ILT en geeft een doorkijk naar de toekomst.