Handhavingsrapportage luchthaven Maastricht MAA.gebruiksjaar 2019

Maastricht Aachen Airport (MAA) houdt zich aan de wet- en regelgeving voor geluidsbelasting. Dit staat in de (onderstaande) handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de periode 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019. De ILT stelt dat de grenswaarden voor de geluidsbelasting niet zijn overschreden.