Instructie nummer 5 - Uitvoeren van periodieke keuringen op de tuigage van zeilende passagiersschepen

Deze instructie kan worden aangemerkt als vallend onder artikel 1.4 van de Overeenkomst klassenbureaus en keuringsinstanties.

Binnenvaartcertificaten worden namens de Minister verstrekt door daarvoor gemandateerde klassenbureaus en keuringsinstanties. Deze instructie is bedoeld om eenduidigheid te bewerkstelligen bij het onderzoek voor, en de afgifte van binnenvaartcertificaten door de klassenbureaus en de keuringsinstanties.

Datum vastgesteld: 7-10-2019.
Ingangsdatum: 7-10-2019.

Uitvoeren van periodieke keuringen op de tuigage van zeilende passagiersschepen

De regelgeving ten aanzien van de periodieke tuigagekeuringen van zeilende passagiersschepen zoals opgenomen in artikel 20.19 van ES-TRIN is globaal en laat veel ruimte voor interpretatie. In de praktijk is gebleken dat hierdoor onwenselijke verschillen in uitvoering ontstaan.

Met deze instructie wordt een nadere specificering gegeven op het gebied van keuringsintervallen, de scope van de keuring en de wijze waarop de tuigage ter keuring moet worden aangeboden. opdat de keuring goed kan worden uitgevoerd.

Met betrekking tot keuringsintervallen is, analoog aan de situatie bij de certificaten (zie paragraaf 6.1 van de Beleidsregel Binnenvaart 2013), een window vastgesteld van een half jaar voorafgaand aan de vervaldatum.

De scope van de periodieke keuring zal zich in het algemeen beperken tot een inspectie van de toestand in verband met slijtage en veroudering. Er kan alleen goed geïnspecteerd worden als de inspecteur ook daadwerkelijk overal goed bij kan. Daarom is het nodig om in zijn algemeenheid aan te geven dat de tuigage op een voor inspectie geschikte wijze wordt aangeboden. De keuringsinstantie beoordeelt of daar aan voldaan is.

Voor masten is dit nog aangescherpt door ook minimale intervallen op te nemen op te nemen wanneer de mast voor inspectie gestreken en/of onttakeld moet worden. Ook daar blijft het aan de keuringsinstantie om te beslissen of aan de voorwaarden voor een goede inspectie is voldaan.

Uitvoeren van periodieke keuringen op de tuigage van zeilende passagiersschepen