ABL Performance Assessment Report 2019

Evaluatie van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen.

Naar aanleiding van bevindingen van de OVV is in een convenant met de sector afgesproken om het ABL te verbeteren. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. Dit rapport van juni 2019 bevat de resultaten van de eerste evaluatie en is daarom een nulmeting.