Rapport ILT over IBT-onderzoek provincie Zeeland

In het rapport onderzoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de uitvoering door Gedeputeerde Staten van Zeeland van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving bij het bedrijf dat de sanering van het voormalige Thermphos-terrein uitvoert.