Voorvallen met recreatieve en met beroepsmatige drones

In 2016 steeg het aantal meldingen over voorvallen met recreatieve drones exponentieel van 15 in 2015 naar 64 in 2016. In de eerste vijf maanden van 2017 zijn inmiddels 33 meldingen ontvangen.