Verordening 2016/424 betreffende kabelbaaninstallaties

VERORDENING (EU) 2016/424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG.