Staat van de Veiligheid 2014

Dit jaar is de Staat van de Veiligheid ingrijpend veranderd. Zo hebben we dit jaar
voor het eerst ook de leefomgevingsaspecten meegenomen en ons niet beperkt
tot het transportwezen.