Staat van de Veiligheid 2014

Dit jaar is de Staat van de Veiligheid ingrijpend veranderd. Zo heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dit jaar voor het eerst ook de leefomgevingsaspecten meegenomen. Zij heeft zich niet beperkt tot het transportwezen.