Bemanningssamenstelling vissersvaartuigen groter dan 24 meter

Bemanningssamenstelling voor vissersvaartuigen groter dan 24 meter