Leidraad economische parameters dPi 2021

De Leidraad economische parameters dPi 2021 geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters. Corporaties kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen van de dPi 2021 waarin zij een prognose voor de jaren 2022-2026 maken.