Inspecties Caribisch Nederland: divers en intensief

Verhalen

Inspecteurs gevaarlijke stoffen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vliegen regelmatig naar Caribisch Nederland. Zij bezoeken havens, vliegvelden, logistieke bedrijven, trainingsinstituten, ziekenhuizen en laboratoria om voorlichting te geven, inspecties te houden en vergunningen af te geven. Door de coronapandemie waren de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba), Aruba en Curaçao in 2019 voor het laatst bezocht. De inspecteurs zien vooral een toenemende professionaliteit bij het vervoer en laden/lossen van gevaarlijke stoffen. Senior inspecteur Peter Koetsier en teamleider Willem Hoogerhout vertellen over hun werk op deze zonnige en bijzondere werkplekken.   

Peter Koetsier en Willem Hoogerhout staan bij een inspectie auto.
Beeld: ©ILT

In korte tijd heel divers

Peter: “De inspecties op de BES-eilanden zijn intensief en leuk. In korte tijd doen we veel verschillende soorten inspecties. We bezoeken de ziekenhuizen en laboratoria op de eilanden. Hier checken we hoe er met (corona)afval wordt omgaan en verlengden we de vergunning voor het vervoer van bloedmonsters naar de diverse laboratoria in Caribisch Nederland. Bij de havens checken we de keuringen van tankcontainers waarin gas en olie aankomt. Daarnaast bezoeken we de vuilverbranding op Bonaire waar ziekenhuisafval wordt verbrand. De eilanden zijn net Nederland in het klein, dat maakt ons inspectiewerk daar zo divers en interessant.”

Twee inspecteurs zijn op de BES-eilanden voor een inspectie scheepvaart. Ze staan bij hun auto.
Beeld: ©ILT

Bezoeken nodig om professionaliteit te borgen

Willem Hoogerhout bezoekt de eilanden al sinds 2009. Hij hielp eerder ook mee bij het trainen van vakmensen en lokale toezichthouders. “De ILT is de autoriteit op de BES-eilanden. We hebben een goede samenwerking met de autoriteiten van de andere de autonome landen binnen het Koninkrijk, in het Caribisch gebied. We werken nauw samen en zorgen voor zoveel mogelijk uniformiteit in ons optreden. Ook leveren wij een bijdrage aan het certificeren van de bedrijven op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Dat is belangrijk voor de naleving van regels in de regio en in de gehele vervoersketen. Ik zie de laatste jaren steeds betere naleving. Ook merk ik dat aanwezigheid van onze inspecteurs bijdraagt aan het behouden van het vereiste veiligheidsniveau. Daarom geven we ook altijd voorlichting tijdens onze bedrijfsbezoeken. Deze keer was er ook een 2-daags seminar over Dangerous Goods. Ruim 30 mensen vanuit het bedrijfsleven en 20 lokale toezichthouders waren aanwezig.”

Een inspecteur voert een scheepvaartcontrole uit.
Beeld: ©ILT

Zwembroek in koffer

“Mijn koffer zit deze keer vol met zelftesten en coronamaatregelen”, laat Peter weten. “Bijna iedere dag moet ik een PCR-test uitvoeren, omdat ik verschillende eilanden bezoek. Ook mijn zwembroek zit in de koffer. In de vroege ochtenden vind ik vaak wat tijd om baantjes te zwemmen. Het zijn lange dagen en rond 17.00 uur is het donker. Soms denken mensen dat ik lekker op het strand lig. Was het maar waar, de avonden gaan door met administratie en het geven voorlichting of overleg met collega’s van Port State Control die overzee voor de ILT werken.” 

Een inspecteur controleert twee containers.
Beeld: ©ILT

Rol inspectie

De ILT is de toezichthoudende instantie in Caribisch Nederland (BES-eilanden) voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee en door de lucht. ILT-inspecteurs bezoeken de eilanden minimaal 1 keer per jaar. Onder de wetgeving valt het transport en de overslag van gevaarlijke stoffen, onder andere explosieve stoffen (vuurwerk), gassen (LPG en industriële gassen) brandbare (vloei)stoffen (gasoline/vliegtuigbrandstof), giftige stoffen (pesticiden), infectueuze stoffen (bloedmonsters/ziekenhuisafval), radioactieve stoffen (radionucliden voor medisch gebruik), asbest, en lithiumbatterijen.