ILT handhaaft op volle sterkte verbod varend ontgassen

Binnenvaarttankschepen mogen bepaalde stoffen niet in de buitenlucht ontgassen. Sinds maandag 1 juli 2024 komen hier vele stofgroepen bij. Wie het verbod op varend ontgassen overtreedt, kan maatregelen verwachten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft het verbod en treedt, als bestuursorgaan, op tegen onder andere de verladers als de ontgassingsverboden niet worden nageleefd.

Cameradrone vliegt boven tankschip

Dat doet de ILT bestuursrechtelijk en strafrechtelijk met onder andere boetes en dwangsommen. Bij de eerste overtreding wordt een dwangsom opgelegd van € 30.000. Bij de tweede overtreding gaat dat bedrag omhoog naar € 40.000 en bij de derde en daaropvolgende dwangsommen verbeuren verladers bedragen van € 50.000.

Om dit verbod te kunnen handhaven heeft de ILT opgeschaald naar een team van in totaal 10 inspecteurs die zich volledig inzetten om te zorgen dat verboden emissies niet meer in de lucht verdwijnen. Ook worden in de komende periode extra mobiele sets van drones en eNoses gereed gemaakt om in te zetten voor de handhaving door het hele land. Dit vooruitlopend op een verdere uitbreiding van het bestaande eNose netwerk. Op die manier kan nog beter worden gehandhaafd.

Informatie

Senior-inspecteur Kees Kievit legt uit: “Om goed te kunnen handhaven, moet de inspectie overtredingen opsporen. Dat doen we op de vaarwegen onder andere met drones. Het betreft hier dan extra belastende informatie die de drone ophaalt als bewijslast. Meldingen vanuit de sector, omwonenden en de bestaande eNoses helpen ons daarnaast om overtreders snel op te sporen.”