Gemengde gevoelens bij bijeenkomst historische zeilschepen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) meldde woensdagmorgen 24 april tevreden te zijn over de opvolging van de aanbevelingen die de raad deed naar aanleiding van eerdere ongevallen op historische zeilschepen. Geheel toevallig was diezelfde dag een bijeenkomst om de schippers van de historische zeilschepen bij te praten over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen. De schippers waren minder positief : “We hebben de afgelopen 20 jaar netjes voor onze keuringen betaald en zijn altijd goedgekeurd. Ineens worden we keihard afgekeurd.”

De OvV stelt dat het toezicht op de veiligheid van de historische zeilvloot aanzienlijk is verbeterd, omdat alle partijen in de sector de schouders eronder hebben gezet. Voorzitter Chris van Dam: “De minister van Infrastructuur en Waterstaat is voortvarend aan de slag gegaan met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de schippers en eigenaren van historische zeilschepen, de branchevereniging voor beroepschartervaart, de keuringsbureaus en de Raad voor Accreditatie. Het is positief dat alle partijen zich inzetten om de veiligheidsrisico’s op de historische zeilschepen zo klein mogelijk te houden.”

Veiliger

Ook inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar en directeur Stefanie Spekreijse van de ILT benoemden later die dag dat de vloot de afgelopen maanden aantoonbaar veiliger is geworden na het aanvullende onderzoek van masten en tuigage. Een deel van de sector is minder tevreden. De ILT kreeg flink wat kritiek voor de voeten van diverse schippers tijdens een bijeenkomst voor schippers en scheepseigenaren van historische zeilschepen in Lelystad. Zo’n 120 schippers waren daar op uitnodiging van de ILT samengekomen in het kader van de afronding van het aanvullend onderzoek. Positieve geluiden vanuit de schippers waren er ook, maar minder hoorbaar.

Kennis

De schippers in Lelystad die zich lieten horen waren vooral boos dat de ILT de hand niet vaker in eigen boezem steekt en toegeeft dat het stelsel van certificeren al jaren niet deugt. Ook is er ontevredenheid over de weinige informatie over het aantal schepen dat zonder op- of aanmerkingen het aanvullend onderzoek heeft doorstaan (5) en wordt de ILT verweten met te weinig kennis van zaken “vanachter een bureau” te werken.

202 schepen

ILT-projectleider Lex Borst, die waardering kreeg om zijn inzet, somde nog even de laatste cijfers op: van de 229 historische zeilschepen zijn 210 tuigboeken ontvangen en beoordeeld, 202 schepen zijn onderzocht, er staan nog 5 ingepland en 2 moeten nog worden ingepland. In totaal zijn nu 156 schepen vrijgegeven om te varen.

Wet

Borst vervolgde zijn verhaal met de opmerking dat na de start van het aanvullend onderzoek eind januari in rap tempo is bijgeleerd. “We hebben onderschat hoeveel zaken we tegen zouden komen en hoe vaak het wettelijk kader afweek van de situatie die we in de praktijk zien. De punten waarmee we de boer op moeten om het ES-TRIN ( de internationale regelgeving) aan te passen of aan te vullen, hebben we geïnventariseerd.”

Dyneema

Over het gebruik van kunststofvezel Dyneema wist Borst te melden dat de bureaustudie van TNO naar het gebruik van Dyneema bijna is afgerond en binnenkort op de website van de ILT staat. Voor het aanvullend onderzoek naar de maximale levensduur vraagt TNO de hulp van schippers: wie gebruikt Dyneema heeft liggen en dit niet meer nodig heeft, kan TNO helpen bij het vervolgonderzoek. Voorwaarde is dat de eigenaren over voldoende aanvullende gegevens beschikken: welk merk/type HMPE lijnen, is het toegepast geweest in het lopend want, aankoopdatum, producent, verkoper en diameter van de kern (exclusief mantel). Wie hieraan kan voldoen wordt gevraagd een e-mail te sturen naar bruinevloot@ilent.nl.

Verslag en presentatie

Van de bijeenkomst in Lelystad op 24 april over historische zeilschepen, kunt deze documenten bekijken: