Rechter doet geen inhoudelijke uitspraak in zaak Bess Trade

Vandaag was bij de civiele rechter in Den Haag het kort geding tussen PVC Recycling Lelystad B.V. (voorheen BessTrade) en de Nederlandse Staat (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT). De civiele rechter gaf aan dat hij in deze zaak geen inhoudelijke uitspraak kan doen. BessTrade moet de uitspraak afwachten van de twee lopende beroepsprocedures bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Raad van State). De Raad van State moet nog een zitting plannen voor deze beroepsprocedures.

Rechtbank Den Haag
Beeld: Dirk Verwoerd

BessTrade wilde met dit kort geding bereiken dat de ILT bepaalde informatie bij toekomstige transporten van kunststof materialen naar het buitenland niet meer opvraagt tot er in de twee lopende beroepsprocedures uitspraken liggen van de Raad van State. De ILT heeft deze informatie nodig om te kunnen beoordelen of het wel of geen afval betreft. De civiele rechter gaf vandaag aan dat er dus gewacht moet worden tot er een uitspraak is in de lopende procedures. BessTrade is van mening dat de ILT te veel informatie bij haar opvraagt in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

ILT wacht uitspraken Raad van State af

De ILT is van mening dat de uiteindelijke vaststelling of sprake is van afval of niet, bij transporten van materiaal naar het buitenland de verantwoordelijkheid bij de ILT ligt. De ILT kan en mag op grond van haar toezichthoudende bevoegdheden in het kader van de EVOA bewijsstukken opvragen. De ILT wacht de uitspraken van de lopende beroepsprocedures af.

Achtergrond beroepsprocedures

BessTrade is in 2023 en 2024 bij de Raad van State in beroep gegaan tegen twee besluiten van de ILT. De ILT had lasten onder dwangsom opgelegd aan BessTrade, omdat het bedrijf kunststofafval wilde vervoeren naar landen waar dit afval niet naartoe mag. BessTrade kon niet aantonen dat het materiaal geen afval was. De twee beroepsprocedures lopen nog. Het wachten is op zittingsdata, waarop deze procedures worden behandeld en de hierop volgende uitspraken van de Raad van State.

Eerdere uitspraken van de voorzieningenrechter van de Raad van State

BessTrade heeft in 2023 drie keer de voorzieningenrechter van de Raad van State gevraagd om een tijdelijke maatregel, tot de uitspraken van de Raad van State er zijn. De voorzieningenrechter heeft deze verzoeken afgewezen omdat voor de vraag of sprake is van afval of niet meer onderzoek nodig is. Dit zal de Raad van State doen in de twee beroepsprocedures.

Uitspraak 202303514/1/R4 - Raad van State
Uitspraak 202307158/2/R4 - Raad van State
Uitspraak 202307370/1/R4. - Raad van State