Tanaquil Arduin nieuwe directeur Informatie en Programmeren/Chief Information Officer

Tanaquil Arduin wordt vanaf 1 april 2024 directeur Informatie en Programmeren en Chief Information Officer (IenP/CIO) bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Tanaquil geeft aan het een enorme eer te vinden om als directeur IenP/CIO een bijdrage te mogen leveren aan de complexe, maatschappelijke opgaven van de ILT:

"Het leggen van de verbinding met de burger in het brede speelveld van de ILT en het leveren van betrouwbare informatie door gebruik van technologie, digitale middelen en data is een prachtige uitdaging, waar ik me graag sterk voor maak. Ik kijk dan ook erg uit naar de samenwerking met Mattheus (inspecteur-generaal van de ILT), de andere leden van het IG-team en de collega’s van de ILT en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat."

Spil

Met haar benoeming tot directeur IenP/CIO wordt Tanaquil de spil in een grote ontwikkelopgave voor het ICT-landschap, innovatie en gebruik van data. Zij wordt verantwoordelijk voor de strategisch inhoudelijke kaderstelling en prioriteitsstelling en het gebruik van informatie over risico’s voor toezicht. Daarnaast wordt Tanaquil verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en het gebruik van ICT en de informatiepositie van de ILT.

Mattheus Wassenaar, inspecteur-generaal van de ILT zegt over de aanstelling van Tanaquil:

"Ik heb haar in de sollicitatieprocedure leren kennen als een zeer ervaren en ambitieuze leider. De afgelopen jaren heeft zij op een verbindende en aansprekende wijze leiding gegeven aan het informatiegestuurd werken bij de gemeente Den Haag. Ze brengt daarmee kwaliteiten in die aansluiten bij de opgave die we bij de ILT hebben. Ik verheug me enorm op de samenwerking."

Loopbaan

Tanaquil werkt op dit moment als Chief Data Officer bij de Gemeente Den Haag en manager van het Expertisecentrum Data en AI. Zij is ook Lid Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen bij Schuldenknooppunt. Hiervoor was zij manager cybersecurity en data-analyse bij Logius en is zij managing consultant geweest bij Capgemini Consulting. Daarvoor werkte zij als manager in de tech sector.

Tanaquil studeerde Informatiemanagement en Vertaalwetenschap Frans en Spaans (met specialisatie informatica) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft zij nog een Master of Public Administration behaald aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Samenstelling IG-team ILT

Per 1 april 2024 bestaat het IG-team van de ILT uit:

  • Mattheus Wassenaar, inspecteur-generaal.
  • Karin Visser, directeur Toezicht en Opsporing en plaatsvervangend IG;
  • Tanaquil Arduin, directeur Informatie en Programmeren/Chief Infor.ation Officer.
  • Stefanie Spekreijse, directeur Communicatie, Dienstverlening en Vergunningen.
  • Ton Hugens, directeur Publieke Instituties en Control en Autoriteit woningcorporaties.