Correctie: gewasbeschermingsmiddel Xentari mag toegepast worden voor bestrijding eikenprocessierups

Op 15 februari 2024 is op de website van de ILT een bericht geplaatst over het gewasbeschermingsmiddel Xentari in relatie tot de bestrijding van de eikenprocessierups. Hierbij is aangeven dat het gebruik van Xentari alleen is toegestaan als gewasbeschermingsmiddel en niet als biocide op plekken waar veel mensen en dieren zich bevinden. De inhoud van dit bericht was onjuist en daarom is het bericht inmiddels verwijderd.

Xentari mag echter wel als gewasbeschermingsmiddel worden toegepast ter bestrijding van de eikenprocessierups bij openbaar groen en sierbeplanting, ter bescherming van de gezondheid van de mens of dier of het milieu. Dit staat beschreven in artikel 27b van het Besluit en artikel 8.3 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden en in de toepassingsvoorwaarden van het wettelijk gebruiksvoorschrift van het toelatingsbesluit.