IOD rekent af met handel in illegaal spinnenbestrijdingsmiddel

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een opsporingsonderzoek afgerond naar het gebruik van een illegaal spinnenbestrijdingsmiddel. De IOD stelde vast dat door een verdachte de synthetische stof ‘deltamethrin’ werd toegevoegd aan een regulier schoonmaakmiddel. Hierdoor ontstond een illegaal bestrijdingsmiddel. Verkoop en het gebruik van dit middel is niet toegestaan. Het brengt gezondheidsrisico’s mee voor mens en dier en heeft een negatieve invloed op de biodiversiteit.

Aanhouding en doorzoeking

Het onderzoek van de IOD en het Openbaar Ministerie startte na een aangifte van een concurrent. Er zijn verschillende locaties doorzocht, waarbij flessen van het betreffende schoonmaakmiddel in beslag zijn genomen. In samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het product in een laboratorium geanalyseerd. Daar is de toevoeging van deltamethrin aan het middel vastgesteld. De aangehouden verdachte was de eigenaar van het bedrijf dat het illegale spinnenbestrijdingsmiddel distribueerde. Na afronding van dit onderzoek is het dossier ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. Naast een strafblad voor de verdachte heeft de officier van justitie een strafbeschikking van €7.500,- opgelegd.

Scherpe monitoring

De coördinator opsporing bij de IOD, zegt over de zaak: “Het was een mooi onderzoek voor ons team.  Wij zijn blij dat we deze middelen van de markt hebben kunnen halen. Hoewel we voorkeur geven aan een zitting, is een schikking soms het effectiefst. Onze voornaamste wens is dat dergelijke praktijken stoppen en dat er lering uit wordt getrokken. De toekomst moet dit uitwijzen. Om deze reden blijft scherpe monitoring van de handel in bestrijdingsmiddelen essentieel.”

Wat doet de IOD?

De ILT-IOD voert, onder het gezag van de officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit. De ILT-IOD richt zich op georganiseerde (milieu-)criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen, waarbij zonder ingrijpen van de overheid uiteindelijk onherstelbare schade ontstaat aan mens, milieu en maatschappij.