ILT legt last onder dwangsom op aan belader reservoirwagons

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan een belader van gevaarlijke stoffen omdat het bedrijf de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor overtreedt. Vanwege de acute gevaarzetting is de inspectie in dit geval direct overgegaan tot het opleggen van de LOD.

blauwe treinwagon met stickers van gevaarlijke stoffen

Ook is een proces-verbaal opgemaakt. Bij elke volgende overtreding die de ILT constateert, ontvangt de belader een dwangsom van €10.000,- tot een maximum van €100.000,-. De LOD wordt opgelegd om een einde aan de overtredingen te maken en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Reservoirwagons niet afgesloten

In december 2023 stuitte de ILT tijdens een controle op een trein die bestond uit 24 reservoirwagons gevuld met de gevaarlijke stof Methyl-tert-butylether (MTBE, UN 2398). Dit is een licht ontvlambare vloeistof die voornamelijk als toevoeging in de brandstof wordt gebruikt, maar ook als oplosmiddel. Bij 16 van de 24 wagons lagen de knevels van de mangatdeksels los, waardoor de mangaten niet goed waren afgesloten. Omdat dit risico’s voor de omgeving met zich meebracht, heeft de inspectie dit transport direct geblokkeerd. De trein die op het spoor bij Amsterdam Houtrakpolder stond, is onder begeleiding teruggebracht naar het terrein waar de wagons waren beladen.

Risico op brand

Het transport van MTBE zou per trein door een groot deel van Europa plaatsvinden. In Nederland zou de trein door dichtbevolkte gebieden rijden. Omdat de mangatdeksels niet goed waren afgesloten en de tanks overvuld waren, was het zeer aannemelijk dat de vloeistof door de rijbewegingen en het remmen uit de reservoirs zou lopen. Het vlampunt van MTBE is -23 graden Celsius; dit betekent dat bij vonkvorming bij bijvoorbeeld het remmen of van bovenleidingen het risico op ontsteking zou bestaan. Dit zou kunnen leiden tot brand.

100.000 liter overvulling

Uit nader onderzoek door de ILT bleek dat 22 wagons ruim 5% en 1 wagon ongeveer 2% waren overvuld. In totaal was de trein overvuld met bijna 100.000 liter MTBE. Eén andere wagon bleek leeg, maar was niet gereinigd. Voordat het transport per trein verder mocht gaan, moest eerst een deel van de MTBE uit de wagons worden gelost. Daarnaast bleek dat het bedrijf niet de wettelijk verplichte veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (RID), over de weg (ADR) en over de binnenwateren (ADN) heeft benoemd. Het dossier zal voor verdere afhandeling door de inspectie worden overgedragen aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.