Inspectie legt Delta Air Lines last onder dwangsom op voor gebruik vervuilende hulpmotoren

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan Delta Air Lines. Reden is dat de luchtvaartmaatschappij op Schiphol ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van de ingebouwde, vervuilende hulpmotor (de auxiliary power unit, APU) van het vliegtuig op platforms waar er schonere alternatieven aanwezig zijn.

Bij elke volgende overtreding die de ILT constateert, verbeurt Delta Air Lines een dwangsom van €2.500,- tot een maximum van €50.000,-. De last onder dwangsom wordt opgelegd om herhaling in de toekomst te voorkomen. Indien nodig kan de inspectie een nieuwe, eventueel hogere LOD opleggen aan de luchtvaartmaatschappij.

APU schaadt luchtkwaliteit

Een vliegtuig heeft ook wanneer het stilstaat op een opstelplaats van de luchthaven energie nodig. Deze energie wordt onder andere gebruikt voor elektriciteit en airconditioning aan boord. Hier wordt vaak de ingebouwde APU voor gebruikt. De APU werkt op kerosine en veroorzaakt schadelijke uitstoot van onder andere stikstofoxiden, zwaveloxiden en (ultra)fijnstof. In het belang van de luchtkwaliteit moet de APU daarom zo min mogelijk aan staan.

Tweede LOD voor ongeoorloofd APU-gebruik

De inspectie controleert wekelijks op het APU-gebruik op Schiphol en heeft 8 luchtvaartmaatschappijen, waaronder Delta Air Lines, gewaarschuwd voor overtredingen van de regels voor het APU-gebruik. Bij Delta Air Lines is herhaaldelijk een overtreding geconstateerd; de maatschappij krijgt daarom nu een LOD opgelegd. Eind oktober legde de ILT een LOD op aan KLM, ook vanwege het ongeoorloofd gebruik van de APU. De ILT heeft na het opleggen van de LOD geen overtredingen door KLM meer geconstateerd.

Schonere alternatieven

Het gebruik van de APU staat beschreven in het luchthavenverkeerbesluit Schiphol, de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en Aeronautical Information Publication. Vliegtuigen mogen de APU alleen gebruiken als er geen schonere alternatieven voorhanden zijn. Zoals een installatie voor de airconditioning (pre-conditioned air unit, PCA), een vaste stroomaansluiting (fixed power unit, FPU) of een mobiele stroomvoorziening (ground power unit, GPU). De APU mag ook worden ingezet bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij zeer lage of hoge temperaturen. Vlak vóór vertrek van de opstelplaats of net ná aankomst mag de APU ook worden gebruikt. Een vliegtuig dat niet voor langere tijd stilstaat, heeft namelijk altijd stroom nodig.

Naleving regels op Schiphol

Begin 2023 kregen Schiphol en de sectorpartijen de opdracht tot het opstellen van een actieplan met concrete maatregelen om het APU-gebruik te verminderen. Sindsdien wordt uitvoering gegeven aan dit actieplan. Schiphol heeft inmiddels 26 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van beide schonere alternatieven PCA en FPU. Hoewel de naleving van de regels voor het APU-gebruik op Schiphol verbetert, blijft de inspectie hier actief op controleren. Ook blijft de inspectie met de sector in gesprek over de voortgang van het actieplan. Met haar toezicht wil de ILT een bijdrage leveren aan een veilig en duurzaam Schiphol.