ILT neemt circa 1.700 kilo vuurwerk in beslag in Noord-Brabant

Maandag 4 december 2023 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zo'n 1.700 kilo vuurwerk in beslag genomen bij een vuurwerkverkooppunt in Noord-Brabant. Het gaat om knalstrengen, single shots en consumentenvuurwerk dat niet aan de wettelijke eisen voldeed. Het vuurwerk is in beslag genomen en door een specialistisch bedrijf overgebracht naar een plaats van onderzoek. Tegen de verkoper is proces-verbaal opgemaakt en het dossier wordt opgemaakt onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Ook heeft de ILT de Omgevingsdienst Brabant Noord - de lokale toezichthouder - hierover geïnformeerd.

In beslag genomen vuurwerk in opslag

Verboden vuurwerk

In de bunker vonden de vuurwerkinspecteurs ongeveer 20 kilo knalstrengen (F3-categorie), 12 dozen single shots en 3 dozen vuurwerk waarvan de classificatiesticker was uitgesneden. Zowel de knalstrengen als de single shots zijn sinds 1 december 2020 verboden in Nederland. Een handelaar in consumentenvuurwerk mag dit vuurwerk dus niet meer in zijn opslag hebben liggen. In de bufferbewaarplaats lag circa 1.600 kilo consumentenvuurwerk (F2-categorie) dat niet voorzien was van de juiste, wettelijk verplichte etiketten.

Melding

Bij de ILT kwam een melding binnen dat er vanuit België vuurwerk werd geïmporteerd, waarbij er vragen rezen of dit vuurwerk voldeed aan wet- en regelgeving. Dit was voor de vuurwerkinspecteurs reden om het vuurwerk gaan controleren. Naar aanleiding van deze vuurwerkvondst worden andere importmeldingen van dezelfde Belgische leverancier verder onderzocht door de ILT.

Toezicht ILT

De ILT houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn, de Ract en het Vuurwerkbesluit. Daarnaast ziet de inspectie toe op de naleving van de meldingsplicht voor het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk en het aan een ander ter beschikking stellen van vuurwerk. Deze handelingen moeten op grond van bepalingen in het Vuurwerkbesluit worden gemeld bij de ILT. Met haar toezicht wil de ILT de veiligheid voor de consument bevorderen. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht.

Het hele jaar door worden controles uitgevoerd door de ILT, waarbij heel gericht wordt gekeken naar het reguliere (consumenten)vuurwerk dat het grootste risico vormt. Het gaat om controles op de productveiligheid van vuurwerk, op de in- en uitvoer en het voorhanden hebben van vuurwerk. Deze controles - regelmatig in samenwerking met douane en politie - vinden plaats bij de importeurs, postpakketdiensten, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.