ILT waarschuwt Afvalfonds Verpakkingen om inzameldoel plastic flessen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt Stichting Afvalfonds Verpakkingen dat zij in overtreding zijn voor het niet halen van het inzameldoel voor plastic flessen. De ILT heeft het Afvalfonds vandaag een waarschuwingsbrief verstuurd, met het verzoek om op korte termijn met een verbeterplan te komen.  

Een berg lege wegwerpflesjes voor frisdrank.
Beeld: Alexis Munéra

Ieder jaar brengt Stichting Afvalfonds Verpakkingen als producentenorganisatie verslag uit over de recycling van verpakkingen van het afgelopen jaar. Als producentenorganisatie is het Afvalfonds Verpakkingen verantwoordelijk voor een goed functionerend inzamelsysteem. Het Afvalfonds haalt het inzameldoel voor plastic flessen niet: 68% in plaats van het wettelijk vastgelegde inzameldoel van 90%. Dat is een overtreding.

Waarschuwing en verbeterplan

De ILT constateert dat het Afvalfonds Verpakkingen het inzameldoel voor plastic flessen niet haalt. De inspectie heeft op vrijdag 8 september een waarschuwing voor het niet halen van de inzameldoelen aan het Afvalfonds Verpakkingen gestuurd. De ILT verwacht een analyse en verbeterplan waarmee de inzameldoelen wel worden gehaald. Aanvullend vordert de ILT ook enkele gegevens bij het Afvalfonds.

De vordering van ILT gaat onder andere om cijfers over flessen die worden ingeleverd bij automaten of ergens anders, inzamelcijfers per merk, en het aantal flessen dat vrijwillig onder het statiegeldsysteem valt en hoeveelheid inzamelautomaten en andere inzamelpunten.

Vervolgstappen

De ILT zal hierna de gevorderde gegevens van het Afvalfonds Verpakkingen analyseren en gebruiken bij het beoordelen van het verbeterplan. Daarna kijkt ILT of het aanleiding geeft tot vervolgstappen.

Ambitieus doel

Het inzameldoel van 90% is ambitieus, maar dat is niet zomaar een doelstelling. Dagelijks gebruiken we ruim 4 miljoen plastic flessen. Het is dus hard nodig om de hoeveelheid plastic dat we gebruiken en in het milieu belandt terug te dringen en de flessen recyclen voor hergebruik van grondstoffen.