Inspectie mag distributeurs informeren over ondeugdelijke producten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) mag distributeurs informeren over ondeugdelijke producten als een fabrikant dit nalaat. Zo oordeelde de rechtbank in Den Haag eind juli in een kort geding dat was aangespannen door een fabrikant van pleziervaartuigen. Deze uitspraak is belangrijk, omdat het bevestigt dat de ILT deze werkwijze in andere, vergelijkbare zaken kan inzetten.

Aanlegsteiger met zeil- en motorboten voor de pleziervaart.
Foto ter illustratie

Verplichte documentatie ontbrak

In mei 2022 legde de ILT een last onder dwangsom (LOD) op aan een fabrikant in pleziervaartuigen. Deze bracht hij onder een eigen merknaam in de handel, zónder de bijbehorende wettelijk verplichte documentatie en testrapporten. Met de LOD wilde de inspectie afdwingen dat de fabrikant ervoor zou zorgen dat de pleziervaartuigen zouden voldoen aan alle nationale en Europese regels. En dat hij zijn distributeurs zou informeren over het feit dat de pleziervaartuigen niet aan de wettelijke eisen voldeden.

In de daaropvolgende maanden voerde de ILT fysieke controles uit en beoordeelde zij de bij de fabrikant opgevraagde documentatie. Eind mei van dit jaar bleek dat de fabrikant nog niet alle wettelijke verplichte documentatie had aangeleverd. Bovendien had hij nagelaten zijn distributeurs te melden dat de pleziervaartuigen niet aan alle wettelijke eisen voldeden. Hierop liet de ILT hem eind mei 2023 weten zelf zijn afnemers te gaan informeren over de tekortkomingen. De fabrikant wilde dit voorkomen met een kort geding.

Inspectie bevoegd

Eind juli stelde de rechtbank de ILT in het gelijk en bevestigt hiermee dat de inspectie bevoegd is om “passende maatregelen te nemen indien de marktdeelnemers de opgedragen handeling niet of niet tijdig uitvoert. Tot deze maatregelen behoort ook het informeren van (de keten van) afnemers, omdat daarmee de verkoop van het niet-conforme product kan worden voorkomen of beperkt.” De ILT heeft de betrokken distributeurs inmiddels per brief geïnformeerd.

Dankzij de uitspraak van de rechtbank kan de inspectie ook in andere, vergelijkbare zaken deze werkwijze inzetten.

Toezicht ILT

Met haar toezicht wil de ILT bijdragen aan de veiligheid van producten die in Nederland worden verkocht. Pleziervaartuigen moeten sinds 18 januari 2016 voldoen aan de eisen gesteld in de Wet pleziervaartuigen 2016 in verbinding met Richtlijn 2013/53/EU. De inspectie houdt in de handelsfase toezicht of pleziervaartuigen voldoen aan deze wettelijke eisen. Meer informatie is te vinden op de ILT-site.