Maatschappelijke impact op mens en milieu staat centraal in toezicht ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2022 vergunningen verleend, geïnspecteerd, onderzoek gedaan, gesignaleerd, gewaarschuwd en gehandhaafd. Het uitgangspunt voor het toezicht was het bereiken van zoveel mogelijk maatschappelijk effect om de veiligheid, het vertrouwen en de duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen te vergroten. Hoe de ILT dit deed, is te lezen in het jaarverslag 2022 dat op 17 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Inspecteurs op de kade van een zeehaven met containerschip en kolencentrale.

Inspecteur-generaal (waarnemend), Mattheus Wassenaar: "In 2022 nam de ILT afscheid van inspecteur-generaal Jan van den Bos. In december ging hij - na 7 jaar - met pensioen. Het is mede zijn verdienste én dat van alle ILT’ers dat de effectiviteit in het toezicht is gegroeid en daardoor ook de zichtbaarheid van de ILT in de samenleving. Dit jaarverslag presenteer ik dan ook met gepaste trots."

In 2022 zijn aansprekende resultaten geboekt. In augustus publiceerde de ILT de beleidsregel op brandstoffen. Deze regel stelt strengere kwaliteitseisen aan in Nederland geproduceerde brandstoffen die vooral bestemd zijn voor West-Afrikaanse landen.

De ILT oefende extra toezicht uit op ProRail met aandacht voor de randvoorwaarden voor en de resultaten over de veilige berijdbaarheid van het spoor.

Het jaarverslag besteedt ook aandacht aan de inspecties op de statiegeldregeling voor kleine plastic flesjes én de inzet bij de totstandkoming van statiegeld op blik. Ook waarschuwde de ILT voor de verschuiving van milieurisico’s naar andere afzetmarkten bij bodemas.

En door de inzet van Dedicated Short Range Communication (DSRC)-apparatuur kan de inspectie tachograafgegevens van voorbijrijdende voertuigen beoordelen. Voordeel hiervan is dat de ILT gerichter voertuigen kan selecteren voor een inspectie.

De ILT onderzocht of de PFAS-houdende afvaltransporten naar het buitenland daar op de juiste manier worden verwerkt.

Wassenaar: “Deze voorbeelden vormen een kleine selectie uit het brede werk van de ILT en zijn kenmerkend in de aanpak: gericht op de risico’s voor mens en milieu en met het oog op maatschappelijk effect. Onze collega’s staan midden in de maatschappij en hebben daarmee impact. Ze dragen bij aan het leefbaar houden van ons land, nu en in de toekomst. Deze werkwijze zetten we voort in 2023. En waar nodig, treden we nóg scherper op.”