Bijna helft van de vrachtwagens in overtreding bij controleactie in de Benelux

Op woensdag 8 maart hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Luxemburgse Administratie voor Douane en Accijnzen controles verricht. De diensten controleerden in eigen land in Venlo (Nederland), Kruibeke en Lamain (België) en Sterpenich (Luxemburg). De controles richtten zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden en het correcte gebruik van de tachograaf. Bij de controle van 60 vrachtwagens bleken 26 vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 41 overtredingen vastgesteld.

Inspecteurs en politie controleren internationaal vrachtverkeer.

Nederlandse controleresultaten

Aan de Nederlandse controle in Venlo namen ook collega’s van de politie Landelijke Eenheid/Transport- en Milieucontrole en RDW deel. Dit in het kader van het samenwerkingsverband MEG (Manipulatie Expert Groep) dat gericht is op het opsporen van tachograafmanipulatie. Naast controle op de bovengenoemde zaken, werden vrachtwagens ook onderworpen aan een technische controle. 

In totaal zijn 13 vrachtwagens in Venlo gecontroleerd; bij 7 werden overtredingen geconstateerd, te weten:

  • 1 keer een onjuiste aantekening: registratie van rust tijdens het laden/lossen. Hiervoor is ter plekke de boete van €1.500,00 geïnd, omdat het een transportonderneming betrof uit een niet-EU land. Ook kreeg de chauffeur een bevel tot staken arbeid van 11 uur opgelegd.
  • 1 keer een boeterapport voor het registreren van rust tijdens laden/lossen (onjuiste aantekening).
  • 1 proces-verbaal in verband met overbelading, de vrachtwagen in kwestie overschreed het maximaal toegestane gewicht met 10 ton.
  • 4 processen-verbaal: 1 voor het negeren van een inhaalverbod, 2 voor meer verlichting dan wettelijk is toegestaan en 1 voor het niet dragen van de autogordel.

Tot slot wordt in 1 geval nader onderzoek verricht vanwege het vermoeden van het gebruik van een 2e bestuurderskaart.

Eenheid in Europees toezicht

Internationale samenwerking brengt meer eenheid in het toezicht op en de handhaving van de Europese wetgeving met betrekking tot het wegvervoer van goederen. De ILT heeft hierbij een voortrekkersrol. Inspectiediensten kunnen dankzij de gezamenlijke controles hun kennis van en ervaring met wegcontroles delen en de procedures beter op elkaar afstemmen.