Consument wil wasmachine zelf kunnen repareren

Eén op de 3 Nederlanders repareert de wasmachine zelf of laat hem repareren in plaats van dat ze het apparaat vervangen. Vooral consumenten onder de 40 jaar gaan zelf aan de slag met de reparatie van hun wasmachine. Dat blijkt uit onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft laten uitvoeren door I&O Research.

Doel van het onderzoek was om te bepalen op welk deel van de ecodesign-regelgeving de ILT haar toezicht kan richten om het grootste maatschappelijke effect te bereiken.

Wasmachine en droger met stapels was.
Beeld: ©I&O Research

Ouderdom machine

Van de Nederlanders die in de afgelopen 3 jaar een defect aan hun wasmachine hadden - na een levensduur van gemiddeld 11 jaar - heeft de helft direct een nieuwe wasmachine aangeschaft. Wanneer de wasmachine wordt gerepareerd, dan worden 4 op de 10 van deze reparaties door Nederlanders zelf uitgevoerd. Driekwart van de Nederlanders die afziet van reparatie doet dit vanwege de ouderdom van de wasmachine. 

Kosten

Redenen om de wasmachine te (laten) repareren zijn kostenbesparing, tevredenheid over de huidige wasmachine en dat het beter is voor het milieu. Voor 1 op de 5 Nederlanders zijn de kosten voor onderdelen reden om de wasmachine niet te (laten) repareren, net als de kosten voor een monteur. In de regelgeving wordt overigens geen eis gesteld aan de kosten van een reserveonderdeel of de kosten van reparatie.

‘Right to repair’

De EU-verordening 2019/2023 over ecodesign verplicht fabrikanten om een aantal reserveonderdelen voor wasmachines beschikbaar te stellen. Het zogenoemde ‘right to repair’ (recht op repareerbaarheid) is een nieuw onderdeel in deze regelgeving. De lijst van onderdelen die de fabrikant verplicht moet leveren aan de consument lijkt te beperkt. Want de consument die zelf repareert, voert voornamelijk reparaties uit met onderdelen die niet op dit lijstje staan. In de meeste gevallen kunnen zij via onafhankelijke (web)winkels toch aan de onderdelen komen.

Circulaire economie

Consumenten blijken op het gebied van repareerbaarheid meer te willen dan waartoe fabrikanten nu verplicht zijn. Door wasmachines te (laten) repareren, verminderen consumenten het gebruik van nieuwe grondstoffen en dragen ze bij aan een circulaire economie. De Europese Unie werkt aan uitbreiding van het recht op repareerbaarheid. De ILT volgt deze ontwikkeling en zal toezicht houden op de naleving van de verwachte nieuwe regelgeving.