Inspectie keurt een vijfde van het F2-vuurwerk af

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 20% van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. De importeurs moeten de afgekeurde artikelen van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Bovendien is 13,5% van het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit. De inspectie heeft de importeurs een waarschuwingsbrief gestuurd. Zij moeten dit vuurwerk aanpassen.

Inspecteur controleert zwaar vuurwerk door het op afstand te laten ontploffen.

In 2021 werd er aanmerkelijk minder vuurwerk afgekeurd, maar mogelijk zijn deze testresultaten niet representatief geweest. Het productveiligheidsonderzoek was nog niet afgerond toen het vuurwerkverbod werd afgekondigd. De inspectie heeft toen de vuurwerkcontroles bij de postpakketbedrijven en aan de grens geïntensiveerd. Het vuurwerkverbod was ook de reden dat er in 2020 geen productveiligheidsonderzoek voor F2-vuurwerk plaatsvond.

Verantwoordelijkheid sector

Fabrikanten/importeurs zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilig vuurwerk. De ILT spreekt hier regelmatig over met de sector en de branchevereniging BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland). De gesprekken, het toezicht en de handhaving hebben ertoe geleid dat BPN een visie heeft opgesteld, waarin zij maatregelen voorstelt om de kwaliteit van het vuurwerk te verbeteren. 

Het vuurwerk dat nu wordt verkocht en door de ILT is bemonsterd, ligt al bijna 2 jaar in de bunkers. De verwachting is dat de branche de kwaliteitsverbetering pas volgend jaar goed zichtbaar kan maken. De ILT blijft dit nauwlettend volgen en test ook volgend jaar weer of het F2-vuurwerk voldoet aan de regels en veiligheidseisen.

Afgekeurd

Tijdens de jaarlijkse tests van F2-consumentenvuurwerk kijkt de ILT gericht naar de meest risicovolle producten. Dit jaar zijn batterijen enkelschotsbuizen, compounds en combinaties onderzocht op bijvoorbeeld etikettering en slecht functioneren. In totaal zijn 193 verschillende artikelen onderzocht. Van elk product zijn 10 exemplaren getest. Redenen voor afkeur (20%) waren met name brandende delen en vertraging in de ontsteking. Normaliter geldt dat de lont binnen 3 en 8 seconden moet opbranden. Als het te langzaam ontsteekt, gaan mensen vaak het vuurwerk controleren, terwijl het nog moet ontbranden. Te snel is gevaarlijk omdat mensen dan niet tijdig op veilige afstand kunnen gaan staan. 

Aanpassingen

Bij het geteste F2-vuurwerk van onvoldoende kwaliteit (13,5%) stuitte de ILT op vuurwerk dat nog nasmeulde na functioneren of waarbij de Nederlandse importeur niet op de verpakking vermeld stond. De afwijkingen leidden niet tot het afkeuren van het vuurwerk, maar de ILT verplicht de importeurs om deze aan te passen zodat het vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen.

Toezicht ILT

De ILT houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn, de Ract en het Vuurwerkbesluit. Het doel van dit toezicht is het bevorderen van de veiligheid voor de consument. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht. Ieder jaar inspecteert de ILT F2-consumentenvuurwerk waarbij zij gericht kijkt naar de meest risicovolle producten. F2-vuurwerk mag alleen worden verkocht aan en gekocht worden door consumenten in de laatste 3 dagen van het jaar (29, 30 en 31 december).